Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

netopýr ušatý (Plecotus auritus)