Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

hvozdík pyšný (Dianthus superbus)