Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

kachna divoká (Anas platyrhynchos)