Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

modrásek nejmenší (Cupido minimus)