Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

vilín měkký (Hamamelis mollis)