Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

bříza bělokorá (Betula pendula)