Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ostřice chlupatá (Carex pilosa)