Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

okáč třeslicový (Coenonympha glycerion)