Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

lípa malolistá (Tilia cordata)