Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

violka vonná (Viola odorata)