Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

holub hřivnáč (Columba palumbus)