Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)