Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

čistec přímý (Stachys recta)