Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)