Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

sýkora babka (Parus palustris)