Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

černýš rolní (Melampyrum arvense)