Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

bez černý (Sambucus nigra)