Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)