Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)