Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

zimnokvět časný (Chimonanthus praecox)