Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

tořič včelonosný (Ophrys apifera)