Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

strakapoud velký (Dendrocopos major)