Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

meruzalka krvavá (Ribes sanguineum)