Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

vstavač kukačka (Anacamptis morio)