Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

rosnička zelená (Hyla arborea)