Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

klíště obecné (Ixodes ricinus)