Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)