Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

babočka osiková (Nymphalis antiopa)