Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

štětconoš ořechový (Calliteara pudibunda)