Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

červenka obecná (Erithaceus rubecula)