Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

hlavinka horská (Traunsteinera globosa)