Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

vstavač vojenský (Orchis militaris)