Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

skorec vodní (Cinclus cinclus)