Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ještěrka zelená (Lacerta viridis)