Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)