Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

kalous ušatý (Asio otus)