Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

čáp černý (Ciconia nigra)