Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

soumračník máčkový (Erynnis tages)