Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

modrásek černolemý (Plebejus argus)