Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)