Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

záraza písečná (Orobanche arenaria)