Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

koukol polní (Agrostemma githago)