Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ostruháček březový (Thecla betulae)