Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

ropucha obecná (Bufo bufo)