Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

kropenáč vytrvalý (Swertia perennis)