Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris)