Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)