Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

straka obecná (Pica pica)