Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)