Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda)